Zgłoszenia POMORSKA LIGA PIŁKARSKA
 
 
pathpic   pathpic   zgłoszenia   pathpic

ZGŁOSZENIE DO ROGRYWEK

WPŁATY DOKONUJEMY NA PONIŻSZE KONTO Z DOPISKIEM "UDZIAŁ ZESPOŁU ...... W POMORSKIEJ LIDZE PIŁKARSKIEJ EDYCJA ...... ROK...."

BANK ING  66 1050 1764 1000 0090 9602 8270

OPŁATA ZA UDZIAŁ W RUNDZIE ZIMOWEJ OD GRUDNIA 2016 DO MARCA 2017 (W PRZYPADKU GRUPY 20 DRUŻYN-2500 ZŁ,W PRZYPADKU LIGI MNIEJSZEJ CENA ULEGA OBNIŻENI).

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK

 1. Drużyna zgłasza się poprzez wpłacenie wpisowego za jedną rundę rozgrywek - wysokość wpisowego ustala organizator.
 2. Wpisowe za rundę rozgrywek w kolejnych edycjach podane sa na stronie PLP.
 3. Wpisowe za rundę rozgrywek należy wpłacać w terminie wyznaczonym przez PLP. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.
 4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek PLP wymaga wypełnienia karty drużyny i przekazania jej organizatorowi w sposób określony przez GLPD
 5. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry.
 6. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
 • nazwę drużyny
 • imiona i nazwiska zawodników
 • imię i nazwisko kapitana drużyny
 • kontakt telefoniczny
 • adres email
 1. Drużyny grające pierwszy sezon w PLP podlegają szczególnym obostrzeniom. W wypadkach nie przestrzegania regulaminu PLP przez drużynę bądź poszczególnych zawodników, organizator PLP ma prawo do usunięcia zespołu bądź zawodników z rozgrywek bez stosowania innych kar przewidzianych w regulaminie PLP.
 2. Drużyna składa się maksymalnie z 16 zawodników.
 3. W meczach PLP mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem rozgrywek PLP.
 4. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
 5. Nowi zawodnicy mogą być zgłaszani w trakcie rozgrywek, jednak nie później niż do 5 kolejki drugiej rundy - wg kalendarza rozgrywek. Zgłoszeń można dokonywać u organizatora telefonicznie  lub poprzez email. Zawodnik może grać w następnej kolejce (najbliższy weekend) jedynie pod warunkiem dokonania zgłoszenia do wtorku włącznie. Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie nie będą mogli wystąpić w najbliższy weekend.
 6. Zawodnik w trakcie sezonu może tylko jeden raz zmienić drużynę, jednak nie później niż do 5 kolejki rundy wiosennej - w/g kalendarza rozgrywek.
 7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach PLP zobowiązani są poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia lub przedstawić podpisane oświadczenia , które znajduje się do pobrania na stronie PLP w dziale "Zgłoszenia".
 8. Każdy zawodnik/drużyna odpowiedzialny jest za własne ubezpieczenie NW, OC i gra na własną odpowiedzialność.
 9. Wszyscy gracze zgłaszajacy się do rozgrywek wyrażja zgodę na używanie i rozpowszechnianie  danych i wizerunku przez Akademię Piłkarska Trenera Czajki-Sebastian Czajka głównegoorganizatora Pomorskiej Ligi Piłkarskiej, dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).